ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Day Camp) ณ โรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฏร์

วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เป็นประธานเปิด ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Day Camp) ณ โรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฏร์

IMG_8977 IMG_8966 IMG_8925 IMG_9000 IMG_8946 IMG_8950 IMG_8952IMG_9016 IMG_9022 IMG_9037 IMG_9041 IMG_9051 IMG_9060 IMG_9079 IMG_9091 IMG_9102 IMG_9116 IMG_9131

300 Total Views 1 Views Today