โครงการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการ อย. น้อย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. นายสนธยา มณีรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการ อย. น้อย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

IMG_3041IMG_3054 IMG_3063 IMG_3091 IMG_3087IMG_3100 IMG_3060 IMG_3057

196 Total Views 1 Views Today