กิจกรรมการฝึกสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นภาษาอังกฤษ English for interviewing ของนักเรียนหลักสูตร ME Plus ชั้น ม.6

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จัดกิจกรรมการฝึกสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นภาษาอังกฤษ English for interviewing ของนักเรียนหลักสูตร ME Plus ชั้น ม.6
ณ ห้องประชุมอาเซียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

IMG_2898 IMG_2903  IMG_2912 IMG_2916  IMG_2921 IMG_2939 IMG_2950 IMG_2959

189 Total Views 1 Views Today