การอบรมกิจกรรม Young Counselor (YC)

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.
นางสาวศิริภัส ขัติยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรม Young Counselor (YC)
ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

IMG_2877 IMG_2880 IMG_2887 IMG_2888  IMG_2897 IMG_2963

140 Total Views 1 Views Today