โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านการวางตนในสังคมปัจจุบัน

วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น.
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายให้เกียรติ เปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านการวางตนในสังคมปัจจุบัน
โดยทีมวิทยากร มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์   ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

IMG_3035IMG_3042IMG_3047IMG_3051IMG_3052IMG_3058IMG_2814 IMG_2824 IMG_2834 IMG_2841 IMG_2848 IMG_2850

180 Total Views 1 Views Today