โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียนและศึกษาดูงานต้นแบบสภานักเรียน

วันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น.นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้เกียรติเป็นประธานและให้โอวาทในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียนและศึกษาดูงานต้นแบบสภานักเรียน   ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

IMG_4536 IMG_4540 IMG_4589 IMG_4600 IMG_4569 IMG_4545 IMG_4617 IMG_4606 IMG_4645 IMG_4656

201 Total Views 1 Views Today