ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการฯ และคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ ในด้านการจัดการหลักสูตร EP (English Program)

IMG_4282 IMG_4287IMG_4343IMG_4305 IMG_4312 IMG_4316 IMG_4319 IMG_4325  IMG_4335 IMG_4340

114 Total Views 1 Views Today