ขอแจ้งเลื่อนกิจกรรมดูดาวเสาร์และดาวพฤหัส

ขอแจ้งเลื่อนกิจกรรมดูดาวเสาร์และดาวพฤหัส

 

กิจกรรมดูดาวเสาร์ใกล้โลก ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 นี้
เนื่องด้วยสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการดูดาว(ท้องฟ้าปิด)

จึงขอแจ้งประกาศเลื่อนการดูดาวเสาร์และดาวพฤหัสออกไป
ทั้งนี้กิจกรรมจะจัดเมื่อท้องฟ้าเปิด ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ที่สนใจทราบอีกครั้ง

 

71 Total Views 1 Views Today