ประชุมสมาคมท้องถิ่นผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสมาคมท้องถิ่นผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย


IMG_4237 IMG_4240 IMG_4243 IMG_4249 IMG_42557195

127 Total Views 1 Views Today