กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา จากสิงห์ปาร์คและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานและให้โอวาทในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากสิงห์ปาร์คเชียงรายร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

IMG_4197 IMG_4211 IMG_4222 IMG_4170 IMG_4123 IMG_4156 IMG_4143 IMG_4152 IMG_4042 IMG_4034 IMG_4044IMG_4109

249 Total Views 1 Views Today