กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
***กำหนดชำระเงินตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560-31 พฤษภาคม 2560
_________________________________________________

ผู้ปกครองนักเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและใบรายการชำระเงิน ได้ที่นี่

ระดับชั้น/ห้อง แบบฟอร์ม QR code
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
|| ม.2.1 – ม.2.8 ดาวน์โหลด QR code
|| ม.2.9 – ม.2.12 ดาวน์โหลด QR code
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
|| ม.3.1 – ม.3.8 ดาวน์โหลด QR code
|| ม.3.9 – ม.3.12 ดาวน์โหลด QR code
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
|| ม.5.1 – ม.5.2 ดาวน์โหลด QR code
|| ม.5.3 – ม.5.10 ดาวน์โหลด QR code
|| ม.5.11 – ม.5.12 ดาวน์โหลด QR code
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
|| ม.6.1 ดาวน์โหลด QR code
|| ม.6.2 – ม.6.10 ดาวน์โหลด QR code
|| ม.6.11 – ม.6.14 ดาวน์โหลด QR code

 

 

6297 Total Views 2 Views Today