รับสมัครบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จำนวน ๑๒ อัตรา
ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
๑. ครูผู้สอนวิชาเอก ดนตรี(ดุริยางค์) จำวน ๑ อัตรา
๒. ครูผู้สอนวิชาเอก แนะแนว จำนวน ๑ อัตรา
๓. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
๔. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ อ้ตรา
๕. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน หลักสูตร SM Plus จำนวน ๑ อัตรา
๖. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน หลักสูตร ME Plus จำนวน ๒ อัตรา
๗. แม่บ้าน จำนวน ๒ อัตรา
๘. แม่ครัว จำนวน ๑ อัตรา
๙. นักการภารโรง จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

1285 Total Views 2 Views Today