โครงการอบรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอนของครู

วันที่  16  มีนาคม 2560 เวลา 8.30 น.

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด โครงการอบรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอนของครู โดย อาจารย์ประสิทธิ์ จันตะภา ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

20170316_170316_001020170316_170316_000320170316_170316_000720170316_170316_0001 20170316_170316_000220170316_170316_0009  20170316_170316_0004 20170316_170316_0005 20170316_170316_0006

220 Total Views 1 Views Today