โครงการยกระดับโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 1

วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 น.

นายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 1 โดยทีมวิทยากร จาก มูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ ห้องพญาสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น)

69658 69659 69660 69661 69662 69663 69664 69665

191 Total Views 2 Views Today