กำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ ต้นกล้า ท.๖

กำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ ต้นกล้า ท.๖ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

วันที่ เวลา กิจกรรม  หมายเหตุ
 4 มีนาคม 2560  

08.00 น. – 16.00 น.

กิจกรรมเสริมสร้างพลัง ท.6  – สถานที่ฝั่งมัธยมศึกษา
ตอนต้น

– แต่งกายด้วยชุดพละ
โรงเรียนเดิม

http://www.tesaban6.ac.th
Tel.064-973-4584

 8-10 พฤษภาคม 2560  กิจกรรมปรับพื้นฐาน ม.1
 11 พฤษภาคม 2560  กิจการนักเรียนและจิตศึกษา
 12 พฤษภาคม 2560  08.00 น. – 12.00 น.  กิจกรรมปฐมนิเทศ
251 Total Views 1 Views Today