การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2/2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2/2559  ณ หอประชุมพญามังราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย   ซึ่งกิจกรรมนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ แจ้งผลการเรียน  อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ครู กับผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครอง _3654ประชุมผู้ปกครอง _8571

ประชุมผู้ปกครอง _2393ประชุมผู้ปกครอง _1690

ประชุมผู้ปกครอง _1868ประชุมผู้ปกครอง _563

ประชุมผู้ปกครอง _2760ประชุมผู้ปกครอง _4560

ประชุม ผปค 22559_728ประชุม ผปค 22559_3734

ประชุม ผปค 22559_2294  ประชุม ผปค 22559_3847

264 Total Views 1 Views Today