ศึกษาดูงานที่โรงเรียนเทพศิรินทร์

วันที่ 2 กันยายน 2559
นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผอ.สำนักการศึกษา นายนิสัน ปัญจขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นางผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น รองผู้อำนวยการและคณะครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนเทพศิรินทร์

43982 43983 43986 43987 43988 43989

202 Total Views 1 Views Today