ปิดค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 รุ่นที่ 1

27 สิงหาคม 2559
ผู้อำนวยการ อนุรักษ์ บุตรสาร พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ นงค์ลักษณ์ ดุริยะพันธ์ ปิดค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 รุ่นที่ 1 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

40459 40460 40461 40462 40463 40464 40465 40467

180 Total Views 1 Views Today