ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

วันที่ 1 สิงหาคม 2559
นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ผอ.อนุกรักษ์ บุตรสาร ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย แก่ผู้เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องพญาสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นรรเชียงราย

25627 25628 25629  25632 25633 25634 25635 25639 25640

231 Total Views 1 Views Today