พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559

วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหารนำโดยผู้อำนวยการอนุรักษ์  บุตรสาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559

ทำบุญเข้าพรรษา_930 ทำบุญเข้าพรรษา_1043 ทำบุญเข้าพรรษา_1077 ทำบุญเข้าพรรษา_1173 ทำบุญเข้าพรรษา_1250 ทำบุญเข้าพรรษา_5788 ทำบุญเข้าพรรษา_4764 ทำบุญเข้าพรรษา_6335 ทำบุญเข้าพรรษา_6685 ทำบุญเข้าพรรษา_7395 ทำบุญเข้าพรรษา_7836 ทำบุญเข้าพรรษา_8041 ทำบุญเข้าพรรษา_8279 ทำบุญเข้าพรรษา_9131 IMG_9242 IMG_9246 IMG_9249 IMG_9260 IMG_9263 IMG_9269 IMG_9270 IMG_9280 IMG_9281

366 Total Views 1 Views Today