ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคลากร

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง รับสมัครบุคลากร

ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑. ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จำนวน   ๑  อัตรา
๒. ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ  จำนวน  ๑  อัตรา
๓. ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล จำนวน ๑ อัตรา

การรับสมัคร   สมัครตั้งแต่วันที่  ๑๗ – ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สถานที่รับสมัคร  ห้องธุรการ  แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย  สมัครด้วยตนเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประกาศรับสมัคร-เจ้าหน้าที่การเงิน-พัสดุ-พยาบาล

 

241 Total Views 1 Views Today