แนะนำผลงานนักเรียน

​โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง ปาปิรุสดูดน้ำมัน
ชมวิดีโอคลิป คลิกที่นี่

โดย
1. นางสาวเนตรมณี จันทร์ตุ้ย
2. นางสาวจุฑามาศ สมตน
3. นายอริย์ธัช นาคทั่ง

ครูที่ปรึกษา
1. นางศิริลักษณ์ ธรรมวงษ์
2. นางสาวจิราพร บุตรแก้ว

 

432 Total Views 1 Views Today