ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom

Google Classroom คือ Classroom เปิดให้บริการสำหรับทุกคนที่ใช้ Google Apps for Education ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานที่ให้บริการฟรี ประกอบด้วย Gmail, เอกสาร และไดรฟ์ http://www.buycialiscanadaonline.com โดย Classroom ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครูสามารถสร้างและ
เก็บงานได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองกระดาษ มีคุณลักษณะที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น สามารถทำสำเนาของ Google เอกสารสำหรับนักเรียน
แต่ละคนได้โดยอัตโนมัติ โดยระบบจะสร้างโฟลเดอร์ของไดรฟ์สำหรับแต่ละงานและนักเรียนแต่ละคนเพื่อช่วยจัดระเบียบให้ทุกคน นักเรียน
สามารถติดตามว่ามีอะไรครบกำหนดบ้างในหน้างาน และเริ่มทำงานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ครูสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าใครทำงาน
เสร็จหรือไม่เสร็จบ้าง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนโดยตรงได้แบบเรียลไทม์ใน Classroom

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงได้
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google Apps & Flipped Classroom เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน การสอน
และเผยแพร่ผลงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถือเป็นการใช้ระบบการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิตอล และนำเอา Google Apps for Education
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน และผู้สอนสามารถดำเนินกิจกรรมตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนและ
มีความเหมาะสมกับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21

10995395_668460956619286_1359251321963729813_n 11059583_668461476619234_6508156727228116249_n11182215_668462633285785_6026453878954024921_n  11174971_668578589940856_526814835662213839_n11011776_668460846619297_4248339312651121170_n  11070946_669207723211276_8750513610631546507_n 11150825_668578766607505_375682846373482523_n 11169896_669207639877951_2614563011580167898_n

2381 Total Views 1 Views Today