English for interviewing สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 10 กันยายน 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมตามโครงการ English for interviewing สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อฝึกการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาให้ความรู้กับนักเรียนในโครงการ จำนวน 4 ท่าน กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมลีลาวดี แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย
IMG_6697 IMG_6726 IMG_6723 IMG_6721 IMG_6720 IMG_6719 IMG_6718 IMG_6717 IMG_6716 IMG_6714 IMG_6706 IMG_6705 IMG_6704 IMG_6703 IMG_6701 IMG_6700 IMG_6698

328 Total Views 1 Views Today