ค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 (รุ่นที่ 2)

วันที่ 5-6 กันยายน 2558 กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รุ่นที่ 2)   ณ อาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน แผนกมัธยมศึกษาตอนต้นภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากคลังภาพ>>>
ค่ายวิทย์ ม.1 รุ่น 2_60 ค่ายวิทย์ ม.1 รุ่น 2_201 ค่ายวิทย์ ม.1 รุ่น 2_1384 ค่ายวิทย์ ม.1 รุ่น 2_1543 ค่ายวิทย์ ม.1 รุ่น 2_1944 ค่ายวิทย์ ม.1 รุ่น 2_2329 ค่ายวิทย์ ม.1 รุ่น 2_2555 ค่ายวิทย์ ม.1 รุ่น 2_2638 ค่ายวิทย์ ม.1 รุ่น 2_2931 ค่ายวิทย์ ม.1 รุ่น 2_4100 ค่ายวิทย์ ม.1 รุ่น 2_5276 ค่ายวิทย์ ม.1 รุ่น 2_5550 ค่ายวิทย์ ม.1 รุ่น 2_5740 ค่ายวิทย์ ม.1 รุ่น 2_6367 ค่ายวิทย์ ม.1 รุ่น 2_6547 ค่ายวิทย์ ม.1 รุ่น 2_7759 ค่ายวิทย์ ม.1 รุ่น 2_8891 ค่ายวิทย์ ม.1 รุ่น 2_8921 ค่ายวิทย์ ม.1 รุ่น 2_9234 ค่ายวิทย์ ม.1 รุ่น 2_9586

470 Total Views 1 Views Today