Monthly Archive: กันยายน 2017

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ส่งมอบ “ดอกดารารัตน์”

IMG_0236

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.09 น.
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู ส่งมอบ ดอกดารารัตน์ จำนวน 10,500 ดอก รับมอบโดย นายศักดิ์ชาย  วงศ์กนิษฐ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Day Camp) ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

17329

วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เป็นประธานเปิด ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Day Camp) ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (สันต้นเปา)

(เพิ่มเติม…)

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Day Camp) ณ โรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฏร์

IMG_9000

วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เป็นประธานเปิด ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Day Camp) ณ โรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฏร์

(เพิ่มเติม…)

คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงมุทิตา นายสนธยา มณีรอด รองผู้อำนวยการฯ

IMG_1508

22 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น.
คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงมุทิตาจิต นายสนธยา มณีรอด รองผู้อำนวยการฯ เนื่องในเกษียณอายุราชการ
ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

นักศึกษาวิชาทหารถวายเครื่องสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖

_MG_9884

วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธาน นำนักศึกษาวิชาทหาร ถวายเครื่องสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖
ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานเยาวชนแห่งชาติ

IMG_1171

วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานเยาวชนแห่งชาติ เทศบาลนครเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

ทำบุญตักบาตรกิจกรรม “ธรรมะรับอรุณ”

IMG_0915

วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น.
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตร กิจกรรม “ธรรมะรับอรุณ” ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)