Monthly Archive: กันยายน 2017

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Day Camp) ณ โรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฏร์

IMG_9000

วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เป็นประธานเปิด ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Day Camp) ณ โรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฏร์

(เพิ่มเติม…)

คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงมุทิตา นายสนธยา มณีรอด รองผู้อำนวยการฯ

IMG_1508

22 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น.
คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงมุทิตาจิต นายสนธยา มณีรอด รองผู้อำนวยการฯ เนื่องในเกษียณอายุราชการ
ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

นักศึกษาวิชาทหารถวายเครื่องสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖

_MG_9884

วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธาน นำนักศึกษาวิชาทหาร ถวายเครื่องสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖
ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานเยาวชนแห่งชาติ

IMG_1171

วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานเยาวชนแห่งชาติ เทศบาลนครเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

ทำบุญตักบาตรกิจกรรม “ธรรมะรับอรุณ”

IMG_0915

วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น.
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตร กิจกรรม “ธรรมะรับอรุณ” ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในโครงการเพชรน้ำเอก

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ ๔ โครงการเพชรน้ำเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการเพชรน้ำเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ บัดนี้การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการเพชรน้ำเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

>>ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการเพชรน้ำเอก

 

 

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

IMG_0770

วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น.
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)