Monthly Archive: สิงหาคม 2017

โครงการ”โรงเรียนปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร”

3

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น.
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ”โรงเรียนปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร” โดยได้รับความร่วมมือจากกองบังคับการตำรวจจราจรเชียงรายและบริษัทกรีนวิงเชียงรายในการอบรม  ณ หอประชุมพญามังราย  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลักสูตร EP Plus และนักเรียนหลักสูตร ME Plus

_MG_9687

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลักสูตร EP Plus และนักเรียนหลักสูตร ME Plus  โดยมี ดร.ณัฏฐพล  สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

(เพิ่มเติม…)

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560

IMG_9289

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560
โดยพระวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จ.เชียงใหม่ วันที่ 29 – 30 ส.ค.60

(เพิ่มเติม…)

พีธีเปิดงาน “เทศบาลนครเชียงราย ปลูกดอกไม้ถวายพ่อ”

IMG_9107

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.09 น.
รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานเปิดงาน “เทศบาลนครเชียงราย ปลูกดอกไม้ถวายพ่อ” โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระโครงการธรรมะรับอรุณ

IMG_9010

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น.
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ ตามโครงการธรรมะรับอรุณ
ณ  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 2

55157

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางสาวศิริภัส  ขัติยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาคุณธรรม วัดพระธาตุผาเงา

(เพิ่มเติม…)

ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

ดูงานมหิดล_๑๗๐๘๒๘_0057

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางสาวอโณทัย จิระดา รองผู้อำนวยการฯ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  นำคณะครูและนักเรียนศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

(เพิ่มเติม…)