Monthly Archive: กรกฎาคม 2017

ร่วมทำบุญตักบาตร กิจกรรม “ธรรมะรับอรุณ”

IMG_7585

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00 น. นายประชวน  เขื่อนเพชร  ผู้อำนวยการฯและรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตร กิจกรรม ธรรมะรับอรุณ ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

ถวายพระพรชัยมงคลในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

IMG_7164

วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการฯ  เป็นประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคลในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

ต้อนรับคณะผู้ประเมินรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๖๐

IMG_6830

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวต้อนรับ คณะผู้ประเมินรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมลีลาวดี  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

โครงการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา

_MG_5569

วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการฯ  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมสำหรับนักเรียน

IMG_5480

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. พระเดชพระคุณเจ้าพระภาวนารัตนญาณ วิ.(พระครูบาอริยชาติ) กล่าวสัมโมทนียกถา แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตามโครงการโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมสำหรับนักเรียน  ณ หอประชุมพญามังราย  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

การแถลงข่าว “โครงการเพชรล้านนา”

IMG_0110

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. พระเดชพระคุณเจ้าพระภาวนารัตนญาณ วิ.(พระครูบาอริยชาติ)  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนายประชวน  เขื่อนเพชร  ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะ ร่วมแถลงข่าว “โครงการเพชรล้านนา” ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 จังหวัดพิษณุโลก

IMG_3646

ผลการแข่งขันงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ
ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560
เฉพาะรายการของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายที่เข้าร่วมแข่งขัน

(เพิ่มเติม…)