Monthly Archive: พฤษภาคม 2017

พิธีเปิดที่ทำการธนาคารขยะโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

IMG_1392

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 12.30 น. นางสาวศิริภัส  ขัติยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการธนาคารขยะโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ โรงเรีัยนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมปลาย

(เพิ่มเติม…)

กิจกรรมฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร

IMG_0091

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.30 น. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดกิจกรรมฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ในการสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ณ โรงเรีัยนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมปลาย

(เพิ่มเติม…)

กิจกรรมวิภาคโครงงาน

IMG_0038

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดกิจกรรมวิภาคโครงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน

(เพิ่มเติม…)

พิธีประดับเข็มสภา ประจำปีการศึกษา 2560

IMG_9688

วันที่ 22  พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00 น. นายสนธยา มณีรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีประดับเข็มสภา ประจำปีการศึกษา 2560

(เพิ่มเติม…)

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักเรียนต้อนรับเปิดเทอมใหม่

IMG_7771

วันที่ 15  พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00 น. นายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6  นครเชียงราย กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนในวันเปิดเทอมวันแรก และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

(เพิ่มเติม…)

ขอแสดงความยินดีกับครูอุดมทรัพย์ อัยรา ได้รับโล่เกียรติคุณ “ครอบครัวปฏิบัติธรรมตัวอย่าง”

IMG_6989

วันที่ 11  พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ขอแสดงความยินดีกับครูอุดมทรัพย์  อัยรา ได้รับโล่เกียรติคุณ “ครอบครัวปฏิบัติธรรมตัวอย่าง” เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐  ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

ประกาศรายชื่อ การจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

information

ประกาศการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายละเอียด>> ประกาศรายชื่อนักเรียน-ม.4-ปีการศึกษา-2560