Monthly Archive: กุมภาพันธ์ 2017

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559

20170223_170224_0007

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6  ณ หอประชุมพญาเม็งราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยมี คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

(เพิ่มเติม…)

มอบรางวัลให้แกนักเรียนที่ชนะการแข่งขันฟุตซอล ครั้งที่ 6

20170223 #1_170224_0003

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบรางวัลให้แกนักเรียนที่ชนะการแข่งขันฟุตซอล ครั้งที่ 6 และได้รับมอบของที่ระลึกจากนักเรียนชั้น ม.6 รุ่นที่ 15

(เพิ่มเติม…)

โครงการประชาชาติสัญจร

20170222_170223_0003

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ท่านรองนายกณรงด์ศักดิ์ เตือนสกุล ท่านผอ.ธีระวัฒน์ สงวนพงษ์และฝ่ายบริหารโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายได้ต้อนรับคณะผู้บริหารของสหประชาชาติ ในโครงการประชาชาติสัญจร ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

กำหนดการ โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

IMG_2546

กำหนดการ โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2560 “ค่ายเสริมสร้างพลัง ท.6″ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมและโครงการปรับพื้นฐานด้านวิชาการ

IMG_2546

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

เรื่อง กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมและโครงการปรับพื้นฐานด้านวิชาการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

(เพิ่มเติม…)

กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ฯ เยี่ยมชมสระว่ายน้ำและสถานที่ออกกำลังกาย

36768

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.30 น.

กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้ามาเยี่ยมชมสระว่ายน้ำและสถานที่ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

โครงการพัฒนาผู้เรียนทางด้านภาษา little Guide

20170221_170221_0005

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

นายประชวน เชื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะผู้บริหารให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาผู้เรียนทางด้านภาษา little Guide ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)