Monthly Archive: มกราคม 2017

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช “ตานหาพญามังราย”

IMG_5458

วันที่ 25 มกราคม 2560

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นำโดย นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธุ์ และ นางสาวอโนทัย จิระดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นำคณะครูเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช “ตานหาพญามังราย” เนื่องในวาระคล้ายวันทรงสร้างเมืองเชียงราย ประจำปี 2560 ณ วัดดอยงำเมือง อ.เมือง จ.เชียงราย

(เพิ่มเติม…)

รักษาการผู้อำนวยการมอบตุ๊กตาต้นกล้าคนดีและคนเก่ง

20170125_2175

วันที่ 25 มกราคม 2560

นายประชวน เขื่อนเพชร รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้มอบตุ๊กตาต้นกล้าคนดีและคนเก่ง ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศประจำปี 2559 ดังนี้
1.นายจิรกิติ์ สอนศรี สาระวิทยาศาสตร์ รางวัลเหรียญทองแดงลำดับที่ 3 พร้อมเงินรางวัล 5000 บาท
2.นายนิสสร สฤงคาร สาระภาษาต่างประเทศ รางวัลเหรียญทองลับดับที่ 3 พร้อมเงินรางวัล 5000 บาท
3.นายเศรษฐี โพธิปันรังสี สาระภาษาไทย ได้ลับดับที่ 18 ระดับประเทศ
4.นายกฤตดนัย มะโนจิต สาระสังคมศึกษา ได้ลำดับที่ 23 ระดับประเทศ
พร้อมทั้งนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์ สามารถเก็บเงินและนำไปคืนเจ้าของเงินได้
1.ด.ช.จิรชัย บัวกนก ชั้น ม.2.8
2.ด.ช.พลกฤต รอดสุวรรณ ชั้น ม.2.7

(เพิ่มเติม…)

สัปดาห์ห้องสมุด แผนกมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

IMG_5251

วันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น.

นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด แผนกมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กพร.รุ่นที่ 1

IMG_3252

วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 8.30 น. นายนรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กพร.รุ่นที่ 1 นำโดย ทัตแพทย์บุญชู สุรีย์พงษ์ พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อโรงเรียนคุณธรรม ณห้องประชุมลีลาวดี แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

มอบเกียรติบัตรและตุ๊กตาต้นกล้าความดี

IMG_5128

วันที่ 23 มกราคม 2560

นายประชวน   เขื่อนเพชร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบเกียรติบัตรและตุ๊กตาต้นกล้าความดี ให้แก่ เด็กชายจิรชัย  บัวกนก และเด็กชายพลกฤต  รอดสุวรรณ เป็นผู้ดำรงตนอยู่ในจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดี และมอบตุ๊กตาต้นกล้าความดีให้กับเด็กหญิงอุทัยวรรณ  อะทะสุวรรณ์ ในการแข่งขันคนเก่งท้องถิ่นระดับประเทศ

(เพิ่มเติม…)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี จ.ตรัง

16480

วันที่ 20 มกราคม 2560

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี จ.ตรัง

(เพิ่มเติม…)

มอบเงินบริจาคจากผู้ปกครอง ครูและ นักเรียน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้

20152

วันที่ 17 ธันวาคม 2559

นายประชวน  เขื่อนเพชร รักษาการ ผอ.โรงเรียน ท่านรองฯสนธยา  มณีรอด พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นักเรียน ได้มอบเงินบริจาคจากผู้ปกครอง ครูและ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เป็นเงินจำนวน 63,894 บาท กับ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านศักดิ์ชาย  วงศ์กนิษฐ์  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้

(เพิ่มเติม…)