Monthly Archive: ธันวาคม 2016

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

IMG_7393

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 15:00 น.
นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เดินทางไปมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(เพิ่มเติม…)

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ อธิการบดี ฯลฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

187631

วันที่ 28 ธันวาคม 2559
นายประชวน เขื่อนเพชร และนางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เดินทางไปมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ อธิการบดี คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวป้อมนอก สังกัดเทศบาลนครสงขลา จ.สงขลา

IMG_2854

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.
นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธุ์ และนางสาวอโณทัย  จิรดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวป้อมนอก สังกัดเทศบาลนครสงขลา จ.สงขลา ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโครงการ SM Plus ของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ ห้องพญาสัตบรรณ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

(เพิ่มเติม…)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ม.4 (โควตารับตรงภายนอก)

IMG_2546

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โควตารับตรงภายนอก ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี และนาฏศิลป์)

(เพิ่มเติม…)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือก ม.1 (โควตากีฬา ดนตรี นาฏศิลป์)

information

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (โควตากีฬา ดนตรี นาฏศิลป์)

(เพิ่มเติม…)

ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ ๒ อัตรา

information

ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงรายมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ จำนวน ๒ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(เพิ่มเติม…)

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

IMG_2759

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 8.00 น.
นายประชวน  เขื่อนเพชร รักษาการผู้อำนวยสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และนางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดลำปาง และ มอบตุ๊กตาต้นกล้าแห่งความดี ให้กับ ด.ญ.ปานวาด  เต็มดี ในการสอบชิงทุนโครงการ AFS ประเทศปานามา และ ด.ญ.ยลดา  เชื้อเมืองพาน ในการสอบคนเก่งเทศบาลรางวัลเหรียญเงิน

(เพิ่มเติม…)