Monthly Archive: ตุลาคม 2016

ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน

information

ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน (Learning Support Assistant : LS)
ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย เรื่องรับสมัครบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน (Learning Support Assistant : LS) บัดนี้ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

(เพิ่มเติม…)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบคัดเลือก(รอบที่ 2) ตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน หลักสูตร SM plus

information

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบคัดเลือก(รอบที่ 2) ตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน หลักสูตร SM plus
ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย เรื่องรับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน (Learning Support Assistant : LS) หลักสูตร SM Plus บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์รอบความรู้ความสามารถทั่วไป(รอบที่หนึ่ง) ได้เสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกรอบที่สอง ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดังนี้

(เพิ่มเติม…)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

information

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย เรื่องรับสม้ครบุคลากร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกำหนดการวันสอบสัมภาษณ์

(เพิ่มเติม…)

รับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

information

รับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๑ อัตรา อัตราค่าาจ้างเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท

(เพิ่มเติม…)

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษางบประมาณปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

22291

วันที่ 17 ตุลาตม 2559 เวลา 9.00 น. นายไววิทย์  ชัยถาวร ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมพร้อมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษางบประมาณปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 ณ อาคารจามจุรี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้สนับสนุนการสอน

information

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน
บัดนี้ การสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกำหนดการวันสอบสัมภาษณ์
(เพิ่มเติม…)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งแม่บ้าน

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นบุคลากร ตำแหน่ง แม่บ้าน

(เพิ่มเติม…)