Monthly Archive: กรกฎาคม 2016

Download เอกสาร

Background เอกสารต่าง ๆ จากทางโรงเรียน สามารถ Download ได้
ตอนนี้ทางโรงเรียนได้เปิดให้สามารถเข้าถึงได้ทุกคนแล้วนะครับ
เนื่องจากมีครูหลาย ๆ ท่านไม่เข้าใจในการ login เข้าใช้งาน
หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อฝ่าย IT ของโรงเรียน

ตัวอย่างเอกสารที่มีให้ Downloads
Screen Shot 2559-07-21 at 10.18.13

Download พื้นหลังเอกสารทั่วไป >>คลิกที่นี่<<
Download พื้นหลังเอกสาร SAR >>คลิกที่นี่<<
Download พื้นหลัง PowerPoint >>คลิกที่นี่<<
Logo โรงเรียน  >>คลิกที่นี่<<

พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559

ทำบุญเข้าพรรษา_1043

วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหารนำโดยผู้อำนวยการอนุรักษ์  บุตรสาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559
(เพิ่มเติม…)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 6

นบส.ศธ. รุ่นที่ 6_8280

วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และ คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นำโดย ผู้อำนวยการอนุรักษ์ บุตรสาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 6 ณ ห้องประชุมพญาสตบรรณ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น และในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการอนุรักษ์ บุตรสาร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบริหารการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย” ให้กับคณะศึกษาดูงานด้วย
(เพิ่มเติม…)

ท.6 ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมฯ จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

16254

วันที่ 13 กรกฏาคม 2559 ผู้อำนวยการ อนุรักษ์ บุตรสาร รับมอบป้าย “ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม” จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  เนื่องจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา เป็นเครือข่ายการดำเนินงานทางด้าน วัฒนธรรมที่มีบทบาทและส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมและพัฒนางานด้าน ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของชาติ ดังนั้น… (เพิ่มเติม…)

ทุนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย ระยะสั้น

a3

ทุนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย ระยะสั้น (Overseas Learning Program by CRMS6)

เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีโอกาสพัฒนาศักยภาพทางภาษาและเสริมสร้างประสบการณ์ต่างแดนโดยการสนับสนุนของ สมาคมท้องถิ่นผู้ปกครองครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2559

IMG_9663

วันที่ 7 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหารนำโดยผู้อำนวยการอนุรักษ์  บุตรสาร  คณะครูบุคลากรและนักเรียนทุกระดับชั้น  ร่วมหล่อเทียนเพื่อนำเทียนไปถวายในโอกาสวันเข้าพรรษาประจำปี 2559

(เพิ่มเติม…)

“เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่ายม.มหิดล 59_7410

วันที่ 6-8 กรฏาคม 2559 “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดโดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
(เพิ่มเติม…)