Monthly Archive: กุมภาพันธ์ 2016

พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558

239097

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  ผู้อำนวยการอนุรักษ์ บุตรสาร เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียนที่จะจบการศึกษาในระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ ฝั่งมัธยมศึกษาตอนต้น
(เพิ่มเติม…)

พิธีประดับช่อ นศท.ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558

44228

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายนำโดยท่านผู้อำนวยการอนุรักษ์ บุตรสาร ร่วมพิธีและประดับช่อ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ ลานกิจกรรม แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เพิ่มเติม…)

อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา SBMLD

อบรมพัฒนาหลักสูตร_4327

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) โดยคณะวิทยากรจากโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

(เพิ่มเติม…)

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559

ค่ายเสริมสร้างฯม.1_2334

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้อำนวยการ อนุรักษ์ บุตรสาร กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ “ลูกฟ้าขาว” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ประจำปีการศึกษา 2559
(เพิ่มเติม…)

มอบ “ต้นกล้า ท.6″ ตัวแทนนักเรียนแข่งขันกีฬา อปท.ระดับภาคและระดับประเทศ

236440

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้อำนวยการอนุรักษ์ บุตรสาร แสดงความยินดีและมอบตุ๊กตา “ต้นกล้า ท.6″ และเหรียญรางวัลให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมแข่งขันกีฬา อปท.ระดับภาคและระดับประเทศ
(เพิ่มเติม…)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลนครเมืองตรัง

รับเทศบาลนครตรัง_4308

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นำโดย ผู้อำนวยการอนุรักษ์ บุตรสาร และคณะครูให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลนครตรัง ณ ห้องประชุมลีลาวดี แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เพิ่มเติม…)

พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.6 รุ่นที่ 14 วิชญสัตบรรณ

12144685_1047913788606589_5093576844777869908_n

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.6 รุ่นที่ 14  วิชญสัตบรรณ ณ หอประชุมพญามังราย ผั่งมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เพิ่มเติม…)