Monthly Archive: มกราคม 2016

พิธีเปิดสระว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

เปิดอาคารสระว่ายน้ำ_120

วันที่ 28 มกราคม 2559  คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมด้วยคณะผู้บริหารจากเทศบาลนครเชียงรายและชุมชน ร่วมพิธีเปิดสระว่ายน้ำของโรงเรียน โดยมี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณีเป็นประธานในการเปิดผ้าแพรคลุมป้าย และในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงรายได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ราชพัสดุโฉนดที่ดินบริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ดอยสะเก็น)เดิม เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติวิทยา จาก นายวิษณุ เทียนสว่าง ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย (เพิ่มเติม…)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคลากร

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง รับสมัครบุคลากร

ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
(เว้นวันหยุดราชการ)

สถานที่รับสมัคร ห้องธุรการ อาคาร ๗๕๐ ปี แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย สมัครด้วยตนเอง

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะครูและตัวแทนนักเรียน ท.6 ร่วมขบวนแห่ “ตานหาพญามังราย” ๒๕๕๙

20160125_1116

วันที่ 25 มกราคม 2559 คณะครูและตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมขบวนแห่ “ตานหาพญามังราย” ซึ่งประกอบด้วยขบวนเครื่องราชสักการะ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พนักงานและลูกจ้างเทศบาลนครเชียงราย คณะครูนักเรียนและชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ ทั้ง 64 ชุมชน มาเดินร่วมกันในการแสดงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพญามังรายมหาราช ในงานประเพณีตานหาพญามังราย ประจำปี 2559  ณ วัดดอยงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (เพิ่มเติม…)

นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปรับพื้นฐานทางวิชาการ

20160124_8983

วันที่ 24 มกราคม 2559  ค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการวันแรกของนักเรียน ม.1 และ ม.4 ใหม่ ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น ม.1 ปรับพื้นฐาน วิชา คณิตศาสตร์
ระดับชั้น ม.4 ปรับพื้นฐาน วิชา ภาษาอังกฤษ
(เพิ่มเติม…)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง

ทม.มาบตาพุด จ.ระยอง_6416

วันที่ 22 มกราคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และในโอกาสนี้ผู้อำนวยการ อนุรักษ์ บุตรสาร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง โรงเรียนคุณธรรม ให้กับคณะศึกษาดูงานฯ ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น (เพิ่มเติม…)

นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน วิชาทักษะชีวิต ม.ปลาย

Life

วันที่ 20 มกราคม 2559 งานนิทรรศการจัดแสดงผลงานนักเรียน วิชาทักษะชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ หอประชุมพญามังราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย (เพิ่มเติม…)

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ม.ต้น

สัปดาห์ห้องสมุดม.ต้น_7997

วันที่ 20 มกราคม 2559 รองนายกเทศมนตรี นายปรีชา อนุรักษ์ และคณะผู้บริหารโรงเรียนนำโดย ผู้อำนวยการอนุรักษ์ บุตรสาร ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด ณ ห้องสมุด ฝั่งมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ซึ่งจะมีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้ร่วมสนุกสนานกันอย่างมีความรู้และส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านของนักเรียน ในระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2559 นี้ (เพิ่มเติม…)