Monthly Archive: ธันวาคม 2015

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครู วิชาเอก พลศึกษา

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครู วิชาเอก พลศึกษา

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ใน ตำแหน่ง ครู วิชาเอก พลศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๑๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  เพื่อเริ่มปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ รายละเอียดเพิ่มเติม  >> รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครู วิชาเอก พลศึกษา

“ต้นกล้า ท.6″ ให้กับคนเก่งวิทยาศาสตร์ เด็กหญิงนภัสกร จตุแสน นักเรียนชั้น ม.2.8

213864

วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ผู้อำนวยการ อนุรักษ์ บุตสาร แสดงความยินดีและมอบตุ๊กตา “ต้นกล้า ท.6″ เด็กหญิงนภัสกร จตุแสน นักเรียนชั้น ม.2.8 ที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงอันดับที่ 3 ของประเทศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
(เพิ่มเติม…)

การประชุมกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการศึกษา ทนชร.

213727

วันที่ 27 ธันวาคม 2558 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ปรึกษาหารือการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย ณห้องพญาสัตบรรณ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
(เพิ่มเติม…)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองกระบี่

รับ ทน.กระบี่_7333

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. รองนายกเทศมนตรีนายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนนำโดย ผู้อำนวยการ อนุรักษ์ บุตรสาร ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองกระบี่ ณ ห้องพญาสัตบรรณ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น
(เพิ่มเติม…)

กิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ (Merry Christmas and Happy New Year 2016)

25581224_8888

วันที 21-25 ธันวาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม “สัปดาห์ภาษาอังกฤษ” ซึ่งในวันที่ 24 ธันวาคม 58 ได้มีกิจกรรม  คณะผู้บริหารและคณะครูมอบของขวัญปีใหม่ ให้กับนักเรียนในโอกาสเทศกาล Merry Christmas and Happy New Year
(เพิ่มเติม…)

การประชุมคณะกรรการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1/2558

comittee58การประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพึ้นฐานโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 27 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมจามจุรี แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น (เพิ่มเติม…)

“ต้นกล้า ท.6″ คนเก่งภาษาไทยเด็กหญิงสุภัสสร คำบุญมี นร.ชั้น ม.2.3

คนเก่ง สาระภาษาไทย_9450

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ผู้อำนวยการ อนุรักษ์ บุตสาร แสดงความยินดีและมอบตุ๊กตา “ต้นกล้า ท.6″ ให้กับเด็กหญิงสุภัสสร คำบุญมี นร.ชั้น ม.2.3 “คนเก่งภาษไทย” ซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไปแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ 20 โรงเรียนจาก 162 โรง ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับประเทศ
(เพิ่มเติม…)