Monthly Archive: ตุลาคม 2015

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ คณะ เยี่ยมชมโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

187355

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ผู้อำนวยการอนุรักษ์ บุตรสาร ให้การต้อนรับ ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่าย มศว องครักษ์ พร้อมคณาจารย์ ที่ได้แวะเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  (เพิ่มเติม…)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการอาเซียนสู่ห้องเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

12178230_895403440535452_2027752037_n

 

วันที่ 26-27 ตุลาคม 2558 คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการอาเซียนสู่ห้องเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จัดโดย เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เพิ่มเติม…)

รับสมัครบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

เรื่อง  รับสมัครบุคลากร

        ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน (Learning Support Assistant) ประจำหลักสูตร EP Plus  และ ME Plus  จำนวน ๓  อัตรา    –>>ประกาศรับสมัคร

การประกวดแข่งขันทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2558

impact2558

วันที่ 14-16 ตุลาคม 2558   ตัวแทนนักเรียนและครูผู้ควบคุมทีม จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประกวดแข่งขันทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2558 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับเทศบาลนครปากเกร็ด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ สรุปผลการแข่งขันมีดังนี้
(เพิ่มเติม…)

นักเรียน ท.6 ได้รับรางวัลที่ 2 ในการแข่งขันสุทรพจน์ภาษาเกาหลี ณ เกาะเจจู ประเทศเกาหลี

S__2629649

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 นางสาวณัพนภา สุรินทร์ นักเรียนชั้น ม.5.13 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียราย เป็นตัวแทนของมูลนิธิเจริญธรรม จากประเทศไทยไปแข่งสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ณ เกาะเจจู ประเทศเกาหลี และสามารถคว้ารางวัลที่ 2 โดย ที่ 1 ตัวแทนจากประเทศรัสเซีย ที่ 2 ตัวแทนจากประเทศไทย(เป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันที่อายุน้อยที่สุด) และที่ 3 ตัวแทนจากประเทศสิงคโปร์

(เพิ่มเติม…)

ผู้บริหาร ครู และ นักเรียน ท.6 เข้ารับรางวัล “ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน” โดยชมรมคนดีศรีเชียงราย

คนดีศรีเชียงราย_4999

วันที่ 7 ตุลาคม 2558  ผู้อำนวยการอนุรักษ์ บุตรสาร  ครูอุดมทรัพย์ อัยรา ครูปัญจงรักษ์ บุญยืน และ นักเรียน  น.ส.เบญญาภา หลวงจันทร์ นายจักรินทร์ ทาแกงและนายนนท์ปวิธ ดูแก้ว เข้ารับรางวัล บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จากท่าน ว.วชิรเมธี ประธานที่ปรึกษาชมรมคนดีศรีเชียงราย ในงาน “ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน” เพื่อเป็นการยกย่องบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม  ซึ่งจัดโดยชมรมคนดีศรีเชียงราย ณ ธรรมสถาน ไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

(เพิ่มเติม…)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน

66978

วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ผู้อำนวยการอนุรักษ์ บุตรสาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน
ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ โรงเรียนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2559 – 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายอาจารย์แนะแนวโรงเรียน/สถานศึกษา และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน จุดแข็ง ความพร้อมทางวิชาการของทุกคณะ/วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  และทำบันทึกข้อตกลงการจัดส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในระยะเวลา 4 ปี
(เพิ่มเติม…)