Monthly Archive: กันยายน 2015

ร่วมแสดงกตเวทิตาจิต คุณลุงประภาส ใจสม “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

มุทิตาจิต ลุงประภาส _8376

วันที่ 24-25 กันยายน 2558 คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และ นักเรียน ร่วมแสดงมุทิตาจิต คุณลุงประภาส ใจสม  พนักงานขับรถโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
(เพิ่มเติม…)

นักเรียน ท.6 เข้ารับรางวัล”เยาวชนดีเด่นผู้ที่มีความประพฤติดี เรียนดีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม”

170055

วันที่ 22 กันยายน 2558 นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้ารับรางวัล”เยาวชนดีเด่นผู้ที่มีความประพฤติดี เรียนดีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม” จาก สมาคมคนของแผ่นดินและวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

(เพิ่มเติม…)

ป้องกัน: แบบฟอร์มสำหรับครูท.6 กรอกข้อมูลผลงานดีเด่นของนักเรียน

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก จังหวัดอุดรธานี

udon

วันที่ 18 กันยายน 2558  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก จากโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี และ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมี ผู้อำนวยการอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น
(เพิ่มเติม…)

ป้องกัน: แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร ท.6 อัพโหลดภาพ ข่าวกิจกรรม

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

อบรมผู้ประกอบอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

food58

วันที่ 12-13 กันยายน 2558 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดอบรมผู้ประกอบอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ให้แก่ผู้ประกอบการอาหารที่จำหน่ายอาหารภายในและบริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อให้ผู้ประกอบการอาหารได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และตระหนักถึงสุขภาพของผู้บริโภคซึ่งได้แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน  นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. ณ ห้องอาหารทั้งฝั่งมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
(เพิ่มเติม…)

English Day Camp

IMG_7014

วันที่ 10 กันยายน 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม English Day Camp ร่วมกับวิทยากรจากสถาบัน American University Alumni Lanuage Center (AUA) ณ หอประชุมพญามังราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เพิ่มเติม…)