Monthly Archive: เมษายน 2015

นักเรียนชั้น ม.5 เข้ารับฟังการบรรยายความรู้ทางกฏหมายที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

129239

วันที่ 15 กรกฏาคม 2558 เวลา 8.30-12.00 น. ตัวแทนนักเรียนและครูสายชั้น ม.5 จำนวน 57 คน เข้ารับฟังการบรรยายความรู้ทางกฏหมายประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนใน โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน  ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย  (เพิ่มเติม…)

พิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2558 (ม.ต้น)

candel Mton

วันที่ 13 กรกฏาคม 2558  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2558  แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้คณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้ร่วมพิธีหล่อเทียน และจะได้นำต้นเทียนไปถวายตามประเพณีการถวายเทียนในวันเข้าพรรษา (เพิ่มเติม…)

สถาบันขงจื่อ ม.แม่ฟ้าหลวงเยี่ยมชมศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน

chinese

วันที่ 10 กรกฎาคม 2558  รองศาสตราจารย์เจียนจวิน หวง ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  เพื่อให้คำปรึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

(เพิ่มเติม…)

กิจกรรมแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้น ม.6 ที่สอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในโครงการพิเศษ(รับตรง)

M6

วันที่ 8 กรกฏาคม 2558  ผู้อำนวยการ อนุรักษ์ บุตรสาร  มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้น ม.6 ที่สอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในโครงการพิเศษ(รับตรง)ของมหาวิทยาลัยต่างๆ (เพิ่มเติม…)

เตรียมความพร้อมการแข่งขันโครงงานนักเรียน งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาค

วิพากย์โครงงาน

วันที่ 8 กรกฏาคม takingcialis  2558 กิจกรรมเตรียมความพร้อมการแข่งขันโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 3  เพื่อเป็นตัวแทนของเทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคเหนือ จ.แพร่  (เพิ่มเติม…)

ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom

Google Classroom คือ Classroom เปิดให้บริการสำหรับทุกคนที่ใช้ Google Apps for Education ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานที่ให้บริการฟรี ประกอบด้วย Gmail, เอกสาร และไดรฟ์ http://www.buycialiscanadaonline.com โดย Classroom ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครูสามารถสร้างและ
เก็บงานได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองกระดาษ มีคุณลักษณะที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น สามารถทำสำเนาของ Google เอกสารสำหรับนักเรียน
แต่ละคนได้โดยอัตโนมัติ โดยระบบจะสร้างโฟลเดอร์ของไดรฟ์สำหรับแต่ละงานและนักเรียนแต่ละคนเพื่อช่วยจัดระเบียบให้ทุกคน นักเรียน
สามารถติดตามว่ามีอะไรครบกำหนดบ้างในหน้างาน และเริ่มทำงานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ครูสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าใครทำงาน
เสร็จหรือไม่เสร็จบ้าง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนโดยตรงได้แบบเรียลไทม์ใน Classroom

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงได้
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google Apps & Flipped Classroom เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน การสอน
และเผยแพร่ผลงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถือเป็นการใช้ระบบการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิตอล และนำเอา Google Apps for Education
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน และผู้สอนสามารถดำเนินกิจกรรมตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนและ
มีความเหมาะสมกับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21

10995395_668460956619286_1359251321963729813_n 11059583_668461476619234_6508156727228116249_n11182215_668462633285785_6026453878954024921_n  11174971_668578589940856_526814835662213839_n11011776_668460846619297_4248339312651121170_n  11070946_669207723211276_8750513610631546507_n 11150825_668578766607505_375682846373482523_n 11169896_669207639877951_2614563011580167898_n