ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (รอบทั่วไป) และผลการสอบชิงทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ น

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (รอบทั่วไป) และ ผลการสอบชิงทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ น

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ น

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (รอบทั่วไป) และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ น

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โควตารับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ น

Read more