ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2/2559

ประชุมผู้ปกครอง _1690

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2/2559  ณ หอประชุมพญามังราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย   ซึ่งกิจกรรมนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ แจ้งผลการเรียน  อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ครู กับผู้ปกครอง

(เพิ่มเติม…)

Download เอกสาร

Background เอกสารต่าง ๆ จากทางโรงเรียน สามารถ Download ได้
ตอนนี้ทางโรงเรียนได้เปิดให้สามารถเข้าถึงได้ทุกคนแล้วนะครับ
เนื่องจากมีครูหลาย ๆ ท่านไม่เข้าใจในการ login เข้าใช้งาน
หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อฝ่าย IT ของโรงเรียน

ตัวอย่างเอกสารที่มีให้ Downloads
Screen Shot 2559-07-21 at 10.18.13

Download พื้นหลังเอกสารทั่วไป >>คลิกที่นี่<<
Download พื้นหลังเอกสาร SAR >>คลิกที่นี่<<
Download พื้นหลัง PowerPoint >>คลิกที่นี่<<
Logo โรงเรียน  >>คลิกที่นี่<<

ทุนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย ระยะสั้น

a3

ทุนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย ระยะสั้น (Overseas Learning Program by CRMS6)

เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีโอกาสพัฒนาศักยภาพทางภาษาและเสริมสร้างประสบการณ์ต่างแดนโดยการสนับสนุนของ สมาคมท้องถิ่นผู้ปกครองครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย