ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งเลื่อนกิจกรรมดูดาวเสาร์และดาวพฤหัส

ขอแจ้งเลื่อนกิจกรรมดูดาวเสาร์และดาวพฤหัส

 

กิจกรรมดูดาวเสาร์ใกล้โลก ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 นี้
เนื่องด้วยสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการดูดาว(ท้องฟ้าปิด)

จึงขอแจ้งประกาศเลื่อนการดูดาวเสาร์และดาวพฤหัสออกไป
ทั้งนี้กิจกรรมจะจัดเมื่อท้องฟ้าเปิด ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ที่สนใจทราบอีกครั้ง

 

ขอเชิญชวนชมปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ครูฟิสิกส์ และชุมนุมดาราศาสตร์ ขอเชิญชวนชมปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิ.ย.60 ตั้งแต่เวลา 19.00-22.00 น.  ณ บริเวณหอประชุมพญามังราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย
ฟรี…. สามารถเข้าร่วมได้ทุกคน ทั้งประชาชนทั่วไปและนักเรียน

S__48603138

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

09

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. เทศบาลนครเชียงราย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครเชียงราย (เพิ่มเติม…)

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะตรวจนิเทศติดตามการดำเนินงานของเทศบาลนครเชียงราย

IMG_1950

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 12.30 น นายชัยพัฒน์  ไชยสวัสดิ์ ผู้ตรวจการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรวจนิเทศติดตามการดำเนินงานของเทศบาลนครเชียงราย และได้ตรวจนิเทศการดำเนินกิจกรรมยุวฑูตต่อต้านคอรัปชั่น ของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  ทีมบริหารเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุมลีลาวดี  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมปลาย
(เพิ่มเติม…)

ขอแสดงความยินดีกับครูอุดมทรัพย์ อัยรา ได้รับโล่เกียรติคุณ “ครอบครัวปฏิบัติธรรมตัวอย่าง”

IMG_6989

วันที่ 11  พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ขอแสดงความยินดีกับครูอุดมทรัพย์  อัยรา ได้รับโล่เกียรติคุณ “ครอบครัวปฏิบัติธรรมตัวอย่าง” เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐  ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย