ผลงานนักเรียน

แนะนำผลงานนักเรียน

project-stu01

​โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง ปาปิรุสดูดน้ำมัน
ชมวิดีโอคลิป คลิกที่นี่

โดย
1. นางสาวเนตรมณี จันทร์ตุ้ย
2. นางสาวจุฑามาศ สมตน
3. นายอริย์ธัช นาคทั่ง

(เพิ่มเติม…)