ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

พิธีประดับเข็มสภา ประจำปีการศึกษา 2560

IMG_9688

วันที่ 22  พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00 น. นายสนธยา มณีรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีประดับเข็มสภา ประจำปีการศึกษา 2560

(เพิ่มเติม…)

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักเรียนต้อนรับเปิดเทอมใหม่

IMG_7771

วันที่ 15  พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00 น. นายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6  นครเชียงราย กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนในวันเปิดเทอมวันแรก และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

(เพิ่มเติม…)

อบรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e- Office)

IMG_7544

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 น. นายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6  นครเชียงราย ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิด การอบรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e- Office) ฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยฝ่ายต่างๆ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการระบบ   ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

อบรมการประยุกต์ใช้ Mind Map ในการเรียนการสอน

IMG_7514

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6  นครเชียงราย ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิด การอบรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการประยุกต์ใช้ Mind Map ในการเรียนการสอน  ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

IMG_0088

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย นำโดยนายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย พร้อมคณะนิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนโดยมีนายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมลีลาวดี แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ม.1และ ม.4

IMG_9493

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่  8 พฤษภาคม – 10  พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

การอบรมกิจกรรมจิตศึกษาให้แก่ผู้สนับสนุนการเรียนรู้

IMG_8748

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6  นครเชียงราย ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิด การอบรมกิจกรรมจิตศึกษาให้แก่ผู้สนับสนุนการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)