ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เว

Read more

กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ภายใต้ความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

วันที่ 2 ธันวาคม 2560 เว

Read more

ลงนามสัญญาความร่วมมือทางด้านการจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีนทั้ง 8 แห่ง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Read more