Author Archive: กนกวรรณ สันธิ

ขอแจ้งเลื่อนกิจกรรมดูดาวเสาร์และดาวพฤหัส

ขอแจ้งเลื่อนกิจกรรมดูดาวเสาร์และดาวพฤหัส

 

กิจกรรมดูดาวเสาร์ใกล้โลก ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 นี้
เนื่องด้วยสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการดูดาว(ท้องฟ้าปิด)

จึงขอแจ้งประกาศเลื่อนการดูดาวเสาร์และดาวพฤหัสออกไป
ทั้งนี้กิจกรรมจะจัดเมื่อท้องฟ้าเปิด ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ที่สนใจทราบอีกครั้ง

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
๑.ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา
๒.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน ๑ อัตรา
๓.ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน หลักสูตร SM Plus จำนวน ๑ อัตรา
๔.แม่ครัว จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่ เพื่ออ่านประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

 

 

ขอเชิญชวนชมปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ครูฟิสิกส์ และชุมนุมดาราศาสตร์ ขอเชิญชวนชมปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิ.ย.60 ตั้งแต่เวลา 19.00-22.00 น.  ณ บริเวณหอประชุมพญามังราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย
ฟรี…. สามารถเข้าร่วมได้ทุกคน ทั้งประชาชนทั่วไปและนักเรียน

S__48603138

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

09

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. เทศบาลนครเชียงราย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครเชียงราย (เพิ่มเติม…)

ประกาศรายชื่อ การจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

information

ประกาศการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายละเอียด>> ประกาศรายชื่อนักเรียน-ม.4-ปีการศึกษา-2560

 

 

ประกาศรายชื่อ การจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

information

ประกาศการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายละเอียด>> รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560