Latest Posts

พิธีประดับเข็มสภา ประจำปีการศึกษา 2560

IMG_9688

วันที่ 22  พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00 น. นายสนธยา มณีรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีประดับเข็มสภา ประจำปีการศึกษา 2560

(เพิ่มเติม…)

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักเรียนต้อนรับเปิดเทอมใหม่

IMG_7771

วันที่ 15  พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00 น. นายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6  นครเชียงราย กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนในวันเปิดเทอมวันแรก และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

(เพิ่มเติม…)

ประกาศรายชื่อ การจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

information

ประกาศการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายละเอียด>> ประกาศรายชื่อนักเรียน-ม.4-ปีการศึกษา-2560

 

 

อบรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e- Office)

IMG_7544

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 น. นายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6  นครเชียงราย ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิด การอบรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e- Office) ฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยฝ่ายต่างๆ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการระบบ   ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

อบรมการประยุกต์ใช้ Mind Map ในการเรียนการสอน

IMG_7514

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6  นครเชียงราย ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิด การอบรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการประยุกต์ใช้ Mind Map ในการเรียนการสอน  ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

ผู้บริหารและพนักงานครูเทศบาล เข้าร่วมอบรม “วินัยและการลงโทษทางวินัย”

IMG_6957

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารและพนักงานครูเทศบาล เข้าร่วมอบรม “วินัยและการลงโทษทางวินัย” โดยมี นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษการพัฒนาครูและการศึกษาในอนาคต ณ ห้องประชุมจำปาลาว โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

นายประชวน เขื่อนเพชร และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมทำบุญถวายข้าวมธุปายาส เนื่องในวันวิสาขบูชา

440273

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560  นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายร่วมทำบุญถวายข้าวมธุปายาส เนื่องในวันวิสาขบูชา  ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย.

(เพิ่มเติม…)