Latest Posts

ผู้อำนวยการร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันหมากล้อม ระดับ Friendship

IMG_8432

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น.
นายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันหมากล้อม ระดับ Friendship จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

เปิดบ้าน ท.6 การศึกษาไร้ขีดจำกัด

IMG_3811

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.09 น.
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน
“เปิดบ้าน ท.6 การศึกษาไร้ขีดจำกัด” ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

ติดตามรายละเอียดกิจกรรม >> คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่องผลการสอบชิงทุนเรียนดีระดับชั้นม.4 (โครงการโควตารับตรงภายในประจำปีการศึกษา 2561)

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เรื่องผลการสอบชิงทุนเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(โครงการโควตารับตรงภายในประจำปีการศึกษา 2561)

ตามที่โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายดำเนินการสอบชิงทุนเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โครงการโควตารับตรงภายในประจำปีการศึกษา 2561) โดยทำการสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ. ศ. 2560 บัดนี้การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบชิงทุนเรียนดีได้จำนวน 40 ทุนดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม >> หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2

 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ม.4 (โควตารับตรงนักเรียนผู้มีผลการเรียนดี สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย)

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
(โควตารับตรงนักเรียนผู้มีผลการเรียนดี
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย)

ตามที่โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โควตารับตรงนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีสำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายโดยทำการสอบคัดเลือกวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 267 คนดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม >> หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11

 

 

ประชุมชี้แจงการเรียนต่อให้กับผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

IMG_5952

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 น. นายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และทีมงานแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ชี้แจงการเรียนต่อให้กับผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ

(เพิ่มเติม…)

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายร่วมแสดงผลงาน “นครเชียงรายมุ่งมั่นในการพัฒนา ก้าวสู่เชียงราย 4.0″

IMG_0771

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น.
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมงาน และนำคณะครูแสดงผลงาน งานแถลงผลงาน “นครเชียงรายมุ่งมั่นในการพัฒนา ก้าวสู่เชียงราย 4.0″ ณ สถานีขนส่งเชียงราย แห่งที่ 1 (ท่ารถเก่า)

(เพิ่มเติม…)